De eerste voorstelling in Het Nieuwe Dijkhuis mag een groot succes genoemd worden. Topacteurs Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat maakten diepe indruk op de bezoekers met hun vertolkingen van Shakespeare. Van Hamlet naar Othello, van Romeo & Julia naar Richard III. Met kwinkslagen, boeiende uitleg, samenvattingen van complete stukken en achtergronden.

De 150 bezoekers hingen dan weer ademloos aan de lippen van de beide acteurs om vervolgens in schaterlachen uit te barsten. Drie keer mocht iemand uit het publiek meespelen met Bokma en Scholten van Aschat. Dit leverde soms hilarische taferelen op.

Kortom: de beide acteurs lieten zien dat ze daadwerkelijk tot de beste acteurs van ons land gerekend mogen worden. En wij als organisatie van Het Nieuwe Dijkhuis zijn best een beetje (erg) trots dat Bokma en Scholten van Aschat ons eerste seizoen hebben geopend.

En we zijn dankbaar! Ook voor het enthousiasme van de bezoekers. Hoe waardevol zijn de complimenten voor het gebouw, de grote zaal, onze plannen, de verbinding, het programma. Op naar zaterdag 29 oktober als Elly & Rikkert een inspirerend programma brengen in Het Nieuwe Dijkhuis.

De foto is gemaakt door Waldemar Ysebaert