Het Nieuwe Dijkhuis is een stichting en is afhankelijk van fondsen, donaties, sponsorgelden, kaartverkoop, subsidies, giften, legaten en andere geldstromen. De activiteiten voor zowel het cultuurpodium, inspiratiecentrum, zaalverhuur en horeca worden in principe uitgevoerd en begeleid door vrijwilligers.

Doelstelling van de stichting Het Nieuwe Dijkhuis is veelzijdig. Het behoud van het Rijksmonument ‘Predik het Evangelie’ voor het nageslacht. Doetinchem en de Achterhoek inspireren door het organiseren van culturele activiteiten, lezingen en ontmoetingen. Achterhoekers die het moeilijk hebben een cultureel duwtje in de rug geven door per voorstelling vijftig kaarten gratis beschikbaar te stellen. 

Klik HIER om het beleidsplan van Het Nieuwe Dijkhuis in te zien.