In 1880 gaf de toenmalige dominee J. van Dijk de opdracht om de kerk te bouwen voor de Nederlands Hervormde Zendingsgemeente. Een jaar later werd de kerk al in gebruik genomen en kreeg het de naam ‘Predik het Evangelie’. Dit was één van de belangrijkste doelstellingen van ds. Van Dijk. Het gebouw staat op de restanten van de oude stadswal. Het was destijds de eerste uitbreiding van de stad buiten het historische stadscentrum. De kapel is één van de weinige negentiende-eeuwse gebouwen die is overgebleven aan de Van Nispenstraat.

Eind jaren zestig kwam de kapel – zoals het gebouw in de volksmond heet – in eigendom van de plaatselijke baptistengemeente. De kapel is gebouwd in eclectische stijl en heeft daarbij neoclassicistische en neogotische kenmerken. Vooral de voorgevel van het gebouw is eclectisch terwijl de pastorie ernaast vooral neoclassicistisch is. Boven de hoofdingang staat de tekst ‘Predik het Evangelie’.

Begin 21e eeuw zijn door bouwwerkzaamheden in de directe omgeving scheuren ontstaan in het gebouw. Ook is duidelijk geworden dat het dak van de kapel toe is aan een grondige opknapbeurt. De baptistengemeente is niet in staat om de kosten van dit noodzakelijke project te bekostigen en is voor de diensten inmiddels uitgeweken naar het nabijgelegen Metzo College.

De Stichting Het Nieuwe Dijkhuis stelt zich ten doel om het gebouw in gebruik te houden. Met de opbrengsten van cultuurvoorstellingen en zaalverhuur en het binnenhalen van alternatieve geldstromen als fondsenwerving en subsidies krijgt het pand een nieuwe toekomst: een ontmoetings- en inspiratiecentrum vanuit een christelijke identiteit in het Doetinchemse Cultuurkwartier.

Rijksmonument

KERK "PREDIK HET EVANGELIE" met aaneen gebouwde PASTORIE en een IJZEREN SIERHEK, gelegen aan de Burgemeester van Nispenstraat en daterend uit 1881.

- Van architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een gebouw in een eclectische bouwstijl met neo-classicistische en neo-gothische elementen. Het gebouw is in hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven en valt op door de gaafheid van de detailleringen. Het interieur is nog grotendeels oorspronkelijk.

- Van stedebouwkundige waarde vanwege het sterk beeldbepalende karakter van het gebouw. De kerk en pastorie zijn een herinnering aan de eerste vorm van stadsuitleg voor Doetinchem. Het is tevens één van de weinige in Doetinchem overgebleven gebouwen die in opdracht van Dominee van Dijk zijn neergezet.

- Van cultuurhistorische waarde als herinnering aan Dominee van Dijk die voor Doetinchem een belangrijk historisch figuur is. Het gebouw is van belang als herinnering aan de vele gebouwen die in de tweede helft van de negentiende eeuw in opdracht van ds. van Dijk in deze straat werden neergezet.